top of page

Vil du eie en del av Apollon Records?

albums-collage-1.jpg

(for english version, see here)

Apollon Records er et uavhengig plateselskap fra Bergen. Vi ble opprettet som et underselskap av Karisma Records i 2013, men ble utskilt som et eget AS i juli 2015. Vi gir for det meste ut norske og fortrinnsvis bergenske artister, innen sjangre som pop/rock, indie, country, blues, metal, jazz, prog og elektronika. Vi har fysisk og digital distribusjon over hele verden, og ca 70% av det fysiske salget vårt er eksport.

Da vi startet som eget AS hadde vi et 10-årsmål om å være skikkelig levedyktig og ha 3-4 årsverk. Vi begynte rolig med 800.000 i omsetning i 2016, 1,1 mill i 2017, 2 mill i 2019, 2,2 mill i 2020, 3,5 i 2021, og litt over 4 millioner i 2022. Per nå har Apollon Records 2,5 årsverk. Etter 10 år med stadig vekst vil vi nå få inn ny kapital for å styrke den daglige driften og vokse videre slik vi ønsker. Videre ønsker vi å øke antall årsverk, investere i en ny og mer funksjonell webshop-løsning, og generelt mer strømlinjeformet prosjektplanlegging.

Vi har valgt et nytt styre, som består av styreleder Kjersti Døssland (jurist og tidligere styreleder for Buzz), Elise Hessevik (Daglig leder i Buzz, tidligere prosjektleder i BRAK), Robin Mortensen (daglig leder, Apollon Records og Playcom Åsane), Tor Tessem (Eier av Apollon Platebar, tidligere styreleder i Vill Vill Vest) og Otto Egil Sætre (prosjektleder hos Apollon Records og Karisma & Dark Essence Records, eier av Gymnocal Industries).

Fremtidsutsiktene våre er gode. Vi har en solid katalog og mange nye spennende artister. Vi har en solid posisjon i det norske markedet, og kanskje enda sterkere posisjon i nisjemarkedet i utlandet. Særlig innen sjangeren prog er vi blant de fremste i verden. Vi har fysisk og digital distribusjon i hele verden: The Orchard på digitalt, Border (Norden & USA) og Plastic Head (resten av Europa) på fysisk distribusjon. Vi har også egne nettbutikker i Norge, EU og USA.

 

Selskapets verdi og 5-årsplan:

- Vi vurderer selskapets verdi til å være rundt 10 millioner per i dag, og medregnet ny ønsket kapital vil denne da øke til opptil 12,5 millioner.

- Vi ønsker å styrke bedriften og øke antall stillinger fra 2,5 årsverk til 4 i løpet av 2024.

- Omsetningsmål innen 5 år er å ligge stabilt på minst 5-6 millioner.
- Vi jobber også med å få større kontroll over våre produksjonsmidler, som bl.a. platetrykking, trykking av annen merch som T-skjorter etc. Dette håper vi å ha på plass om mellom 1-3 år, og vi tror dette ytterlige kan øke vår soliditet og konkurranseevne, og da kan også omsetningen vår øke betydelig mer enn skissert ovenfor.

Vi lanserer nå en emisjon, med bistand fra PWC. Denne skal gå frem til 28.04.2024, altså at frist for tegning av aksjer vil være denne dato. Vi tilbyr aksjer til en tegningskurs på NOK 333,33 per stk.(avrundet). Totalt vil det bli utstedt inntil 7.500 nye aksjer. Per i dag er det fem aksjeeiere som til sammen eier 30.000 aksjer. Aksjene som skal utstedes vil i hovedsak være i B-aksjer, noe som innebærer at man har møterett, men ikke stemmerett, på generalforsamling.

Nye aksjonærer vil også få noen særlige fordeler. Alle vil få en Apollon Records T-skjorte i ønsket størrelse, og rabatt i Apollon Records sin webshop (NB: Ikke platebutikken Apollon sin webshop).

Man vil også få mulighet til å motta 1 eller flere testpresser i året.

 

Nivåer og goder til nye aksjonærer:

Bronse:       5.000 kr     15 B-aksjer          - 5% rabatt i webshop  
                                                                      - Apollon Records T-skjorte
                                                                      - 1 testpress i året

Sølv:         10.000 kr     30 B-aksjer           - 10% rabatt i webshop
                                                                      - Apollon Records T-skjorte
                                                                      - 2 testpresser i året

Gull:          25.000 kr     75 B-aksjer          - 15% rabatt i webshop
                                                                      - Apollon Records T-skjorte
                                                                      - 3 testpresser i året
                                                                      - Mulighet for gjesteliste på konserter
                                                                      - Invitasjon til lukkede events (ca 1 i året)

Smaragd:  50.000 kr     150 B-aksjer       - 20% rabatt i webshop
                                                                      - Apollon Records T-skjorte
                                                                      - 5 testpresser i året
                                                                      - Mulighet for gjesteliste på konserter
                                                                      - Invitasjon til lukkede events (ca 1 i året)

Diamant: 100.000 kr      300 B-aksjer      - 25% rabatt i webshop
                                                                      - Apollon Records T-skjorte
                                                                      - 10 testpresser i året
                                                                      - Mulighet for gjesteliste på konserter
                                                                      - Invitasjon til lukkede events (ca 1 i året)

For mer info, send oss en mail her.

Tegningsblankett kan lastes ned her.

albums-collage-2.jpg
bottom of page